Visioner for Løgumkloster Højskole

Fagudbud

Fagudbuddet spænder bredt og bygger på en grundlæggende tro på det frugtbare i at fagene og kurserne belyses fra forskellige synsvinkler – det naturvidenskabelige, det humanistiske og det spirituelle perspektiv.

Vi tror på det skabende fællesskab – at vi kan mere sammen end hver for sig!


Vi tror på det skabende fællesskab – at vi kan mere sammen end hver for sig. Vi vil udforske virkeligheden og lære i et konkret læringsmiljø med afsæt i et tæt samarbejde med almennyttige- og nonprofitorganisationer.

Hverdagen rammes ind af fælles morgensang i Klosterets kapitelsal og aftensang i Løgumkloster Kirke. Højskolen er en naturlig del af lokalmiljøet i Løgumkloster og omegn gennem åbne foredrag og en aktiv deltagelse i miljøet med bl.a. Kirken, Musikskole, Refugium, Biograf og Udstillingsstedet Holmen.

 

Højskolen er en naturlig del af lokalmiljøet i Løgumkloster og omegn!